Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Uczniowski Klub Sportowy Neptun Gdańsk przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza
Gdańsk 01.09.2018

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UKS Neptun Gdańsk przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza z siedzibą na ul. Pilotów 1 w Gdańsku, który reprezentuje prezes Michał Wilk

2) Inspektorem Danych Osobowych jest Michał Wilk, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w gabinecie możliwy jest pod numerem tel. +48 507 940 561.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z udzieleniem świadczeń przez klub na podstawie art. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie UKS Neptun Gdańsk przy Zespole Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza, ul. Pilotów 1, Gdańsk

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat

6) Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,

7) Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.